Mafundisho ya ndoa katika biblia

Katika sura ya saba ya Barua ya Kwanza kwa Wakorintho tunaona moja ya sura muhimu zaidi katika Agano Jipya kuhusu ndoa. Ingekuwa wazo nzuri kwa wanandoa wote kuisoma sura hii na kuijadili. Katika sura hii, Paulo anatoa maagizo kwa Kanisa kama mchungaji mwenye ujuzi na mwenye kujali. Yeye hakuwa na matusi wala hasira, lakini hutoa ushauri kwa utulivu. Kifungu hiki kinaweza kusomwa kwa njia tofauti, lakini ni muhimu kukumbuka kwamba wale wanaume waliokuwa wamegeuka kutoka upagani walikuwa na maadili tofauti ya familia na ngono ikilinganishwa na wale waliopokea elimu ya Kiyahudi: Ndani ya Wagiriki, maisha ya ngono ya mtu alianza kwa ngono ya kawaida wakati alikuwa na uwezo wa kimwili kufanya hivyo, na baada ya mkataba wa ndoa ilisainiwa, ushikamanifu wa ndoa kama tunajua kuwa haijafanyika kama bora.

Kwa kusikitisha tunajua kidogo sana kuhusu maisha ya watu katika Agano Jipya. Ingekuwa, bila shaka, kuwa ya kuvutia kujua kama Paulo alikuwa na ndoa au la.

Ni sawa katika sura hii, ambapo anasema angeweza kuishi bila mke. Hii haina kweli kutoa ufahamu wowote katika kipindi cha Paulo mwenyewe. Katika Uyahudi wa kwanza ulifundishwa, mara nyingi zaidi kuliko, kwamba ndoa ilikuwa amri ya Mungu: "Ondoa, ujaze nchi!

Ndiyo maana Warabi wenyewe waliona kuwa wajibu wa kufuata amri na kuolewa. Inawezekana kwamba Mtume Paulo alikuwa amekubaliana na amri hii, lakini alikuwa mgane. Hakuna uhakika kwa njia moja au nyingine, na hakuna mtu atakayeweza kuamua suala hili kwa uhakika.

Paulo anaelezea swali aliloulizwa na Wakorintho katika barua yao. Wengine walilielewa vizuri kama sio kuolewa. Baadaye Paulo atazingatia mateso ya Wakristolakini kwa sasa anawathamini Wakristo ambao hukaa wasio olewa ama kutooa kama chaguo nzuri, yenye thamani na muhimu. Kwa ajili yake mwenyewe, anaona kuwa kutokuoa kuwa ni zawadi ya kiroho kutoka kwa Mungu. Hata hivyo, sio utawala wa jumla katika tukio lolote.

Paulo hakuacha nafasi ya shaka kuhusu jambo la kawaida: kila mtu anapaswa kuwa na mke. Hii itaondoa shinikizo la kushiriki katika uhusiano unaoitwa huru.

Kutumia hukumu fupi, sahihi na nzuri, Paulo anaendelea kuelezea mambo muhimu ya maadili ya ndoa ya Kikristo. Wanandoa wote wana majukumu ya kijinsia kwa chama kingine, na haya lazima yatimizwe. Ni muhimu kuzingatia - na kwa kweli hii ni mafundisho ya kushangaza kutokana na zama ambazo Paulo aliandika - kwamba Paulo anatoa waume wawili wawili hali sawa.

Mwili wa mke sio mali yake, lakini humilikiwa na mumewe, na kinyume chake, mwili wa mume sio wake, bali unaongozwa na mkewe. Hii ni matokeo ya mantiki, kulingana na Paulo, wa Mungu kuunganisha mwanamume na mwanamke kama mwili mmoja, kama mmoja, katika ndoa.

Paulo anazuia mwenzi mmoja kuchagua ujumbe wa uhalifu yaani kutengana ama kuachana; kufundisha kwamba ufunuo hufuata kutokana na uamuzi huo. Mipaka ya muda inaweza kukubaliana, hivyo wawili hawa wanaweza kuzingatia maisha yao ya maombi, lakini hizi zinapaswa kukubaliana kwa pande zote. Hata hivyo Mkataba huo ni makubaliano ya Paulo, sio utawala wake. Hali ya kawaida ni hivyo, ndoa na maisha yake ya kijinsia yanayofuata.Tafuta Habari Njema Muhimu Mara kwa mara. Bibilia inasema nini kuhusu ndoa?

Swali: "Bibilia inasema nini kuhusu ndoa? Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Agano Jipya inaongeza onyo kuhusu umoja huu. Kunayo nyaraka nyingi za mtume Paulo zenye zinahusu ndoa na jinsi Wakrito wanastahili kuwa katika ndoa. Ukurasa mmoja ni 1 Wakorintho 7, na mwingine ni Waefeso Tulijifunza pamoja, hizi kurasa mbili zinatoa kanuni za kibibilia ambazo zinaunda mwongozo wa ndoa ambayo ni ya kumpendeza Mungu.

Ufahamu wa Waefeso has ndio wa uzito hasa kuhusu ndoa yenye ufanisi. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Wakati mme Mkristo na mke Mkristo wanaitumia kanuni ya Mungu, ndoa ya Kibibilia hutokea. Ndoa ambayo imeanzishwa kwa misingi ya Bibilia ndio ile ambayo iko wastani, Kristo akiwa kichwa cha mwanamume pamoja na mkewe.

Dhana ya kibibilia kuhusu ndoa ni umoja kwa wanandoa ambayo yaleta picha ya umoja kati ya Kristo na Kanisa. English Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili Bibilia inasema nini kuhusu ndoa? Jua jinsi yaMtu wa Mungu naomba nikutie moyo katika vita unavyopitia maishani.

Mungu ameruhusu hivyo vita maana anajua njia ya pekee ya wewe kuendelea kuimarika katika maisha yako ya imani na mahusiano yako na Yeye ni kwa njia ya hivyo vita na hizo changamoto unazopitia maishani.

Kumbuka siku zote uwapo vitani, haijalishi hiyo vita ni kubwa kiasi gani, si kubwa ukilinganisha na vita vilivyo mbele yako katika siku za usoni. Vita vya jana vinakuandaa kwa ajili ya vita vya leo na kadhalika vita vya leo vinakuandaa kwa ajili ya vita vya kesho. Wakati Daudi akiwa peke yake kule nyikani na kondoo za baba yake, alitokewa na dubu na simba.

Daudi angeweza kukimbia maana kw a kweli ukilinganisha dubu na simba na Daudi, Daudi asingekuwa kabisa na uwezo kwa namna ya kawaida kukabiliana nao. Lakini Daudi katika ushuhuda wake kwa Sauli alisema kuwa Mungu alimwokoa na kinywa na makucha ya Dubu na Simba.

Ushuhuda wa vita vyake vya jana vilikuwa kianzio vya vita vyake vya leo. Daudi aliandaliwa na vita vyake dhidi ya dubu na simba kukabiliana na Goliati maana Mungu aliyemwona alipokabiliana na dubu na simba alikuwa na uhakika kabisa kuwa ni Mungu atakayemwona atakapokabiliana na Goliati. Usidharau vita vyako vya leo maana vinakuandaa kwa ajili ya vita kubwa zaidi kesho. Mungu anaikuza imani yako kupitia vita vyako vya leo ili iwe imara vya kutosha kwa ajili ya vita vyako vya kesho.

mafundisho ya ndoa katika biblia

Chukulia kama ni maandalizi kwa ajili ya mapito makubwa zaidi kesho. Endelea kumwamini Mungu katika lile ulipitialo leo. Katikati ya vita unavyopitia ukihakikisha haya unayafanya kwa uaminifu na nidhamu ya hali ya juu utu wako wa ndani utazidi kuimarishwa katika hali hiyo unayopitia.

Kwa hiyo hatulegei; bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku.

Maana dhiki yetu nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana; tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu; bali visivyoonekana ni vya milele. Nataka niseme na sisi kidogo kuhusu mazoezi. Sio kila mara unapomwona mchezaji anaingia uwanjani anaingia uwanjani kwa ajili ya mechi au mashindano. Mchezaji anaingia uwanjani mara nyingi zaidi kwa ajili ya maandalizi na mazoezi kuliko anavyoingia kwa ajili ya mechi au mashindano.

Kiwango cha ufanisi cha mchezaji katika mechi au mashindano kinategemea sana alijiandaaje na mazoezi aliyoyafanya. Kuna mazoezi anayoyafanya mchezaji ambayo yanamwongezea nguvu. Yapo ambayo yanamwongezea pumzi.

Yapo yanayomwongezea ujuzi, uwepesi na umahiri. Ninachojaribu kusema ni ubora wa mchezaji hautokani na uwezo wake wa kucheza au kushindana bali maandalizi yake na mazoezi yake. Kadhalika katika mambo ya rohoni. Maandalizi ni muhimu mno mno mno.Tafuta Habari Njema Muhimu Mara kwa mara.

Je ni nini huunda ndoa kulingana na Biblia?

mafundisho ya ndoa katika biblia

Swali: "Je ni nini huunda ndoa kulingana na Biblia? Kuna mitazamo tatu ya kawaida: 1 Mungu huwadhamini wanandoa wanapoana kisheria. Hebu tuangalie katika kila moja ya mitazamo tatu na tuone ni nini umuhimu na udhaifu wa kila moja. Uungwaji wa maandishi kawaida kulingana na mtazamo huu ni mistari ambayo huimiza kutii serikali Warumi ; 1 Petro Hoja ikiwa kama serikali inahitaji baadhi ya "cheti" kukamilika kabla ya ndoa kutambuliwe, wanandoa wanapaswa kutii wenyewe mchakato wowote ambao serikali inahitaji.

Dhahiri ni Kibiblia kwa wanandoa kuwa na utii kwa serikali ili muradi tu kama mahitaji hayo si kinyume na neno la Mungu na ni ya manufaa. Warumi inatuambia, "Kila mtu lazima aitii mamlaka iliyo kuu; kwa maan hakuna mamlaka isiyotika kwa Mungu; na ile iliyop umeamriwa na Mungu.

mafundisho ya ndoa katika biblia

Hivyo amwasiye mwenye mamlakhushidnana na agizo la Mungu; nao washindanao watajipatia hukumu. Kwanza, kulikuwa na ndoa kabla ya serikali yoyote iundwe. Kwa maelfu ya miaka, watu walikuwa wanafunga ndoa na hakuna kitu kama vile cheti cha ndoa. Pili, hata hii leo, kuna baadhi ya nchi ambazo hakuna utambuzi wa ndoa kiserikali, na hawana matakwa ya kisheria kwa ndoa. Tatu, kuna baadhi ya serikali ambazo zinaweka mahitaji yasiyo ya kibiblia kwa ndoa kabla itambuliwe kisheria.

Kwa mfano, kuna nchi ambazo zinahitaji harusi kufanyika katika Kanisa la Katoliki, kwa mujibu wa mafundisho ya Kikatoliki, na kusimamiwa na padri wa Kikatoliki.

Ni wazi, kwa wale ambao wana msimamo tofauti na Kanisa la Katoliki na ufahamu wa kikatoliki wa ndoa kama sakramenti, itakuwa si kibiblia kutii kwa kuoana ndani ya Kanisa la Katoliki.

Sambamba na jinsi katika tamaduni nyingi, baba humpeana bintiye katika harusi, baadhi ya wakalimani huelewa Mungu kumleta Hawa Adamu Mwanzo kuwa Mungu Alisimamia harusi "sherehe" ya kwanza. Katika Yohana sura ya 2, Yesu alihudhuria sherehe ya harusi. Yesu hangeudhuria tukio kama hilo ikiwa hakuwa amelihidhinisha litokee.

Yesu kuhudhuria sherehe ya harusi inaonyesha kwamba Mungu inahitaji sherehe ya harusi, lakini dhahiri zaidi haimaanishi kuwa sherehe ya harusi inakubalika mbele za Mungu. Karibu kila utamaduni katika historia ya binadamu umekuwa na baadhi ya aina rasmi ya sherehe ya harusi. Katika kila utamaduni kuna tukio, hatua, agano, au tangazo ambalo kwamba limetambuliwa kwa kutangaza mume na mke wameoana.

Kuna baadhi ya watu wanaodai kwamba mume yeyote na mke kuwa na ngono, Mungu anawachukulia hao wawili kuwa maharusi. Msingi wa mtazamo huu ni dhana hii ni ukweli kwamba kujamiiana kati ya mume na mke ni utimilifu wa mwisho wa kanuni ya "mwili mmoja" Mwanzo ; MathayoWaefeso Kwa mjibu huu, kujamiiana ni "muhuri" wa mwisho kwa agano la ndoa.

Hata hivyo, kama wanaharusi wemeoana kisheria na kisherehe, lakini kwa sababu fulani hawawezi kushiriki katika ngono, maharusi hao bado wachukuliwa wanandoa. Maandiko kama vile 1 Wakorintho zinaonyesha kwamba ngono kabla ya ndoa ni uasherati. Kama kujamiiana husababisha wanandoa kuwa ndoa, basi haiwezi kuchukuliwa kuwa uasherati, kwa vile wanandoa huchukuliwa kuwa ndoa wakati wao hushiriki katika ngono.

Hakuna kabisa misingi wa kibiblia kwa maharusi kufanya ngono na kisha kujitangaza wenyewe kuwa wameoana, hivyo kutangaza baadaye mahusiano yote ya ngono kuwa halali na uheshimu Mungu. Hivyo, ni nini huudna ndoa mbele ya macho za Mungu? Inaonekana kwamba kanuni zifuatazo zinapaswa kufuatwa: 1 Ikiwa mahitaji ni busara na si kinyume na Biblia, wanandoa wanapaswa kutafuta chochote hutambuliwa rasmi na kiserikali na kinapatikana.

Itakuaje ikiwa moja au zaidi ya kanuni hizi hazijatimizwa? Wanaharusi kama hao bado huchukuliwa ndoa mbele ya macho za Mungu? Hatimaye, hiyo ni kati ya maharusi na Mungu.Imani hizi kama zilivyoelezwa hapa, zinajumuisha uelewa wa kanisa na namna linavyoyaeleza mafundisho ya Maandiko. Mapitio ya Matamko haya yanaweza kutarajiwa kwenye kikao cha Mkutano Mkuu wa Kanisa la kiulimwengu wakati kanisa linapoelekezwa na Roho Mtakatifu kwenye uelewa ulio mkamilifu wa Kweli ya Biblia au inapopata lugha iliyo bora zaidi ya kuelezea mafundisho ya Neno Takatifu la Mungu.

Maandiko Matakatifu:. Maandiko Matakatifu, yaani Agano la Kale na Jipya, ndiyo Neno la Mungu lililoandikwa likatolewa kwa uvuvio wa Mungu, kupitia kwa watu watakatifu wa Mungu walionena na kuandika kama walivyoongozwa na Roho Mtakatifu.

Ndani ya Neno hili Mungu amemkabidhi mwanadamu maarifa yaliyo ya lazima kwa ajili ya wokovu.

1. Wakorintho 7. – ndoa ya Kikristo

Maandiko Matakatifu ni ufunuo thabiti wenye mamlaka wa mafundisho ya imani na kumbukumbu aminifu ya matendo ya Mungu katika historia. Utatu Mtakatifu:. Mungu hapatikani na mauti, mwenye nguvu zote, ajuaye yote, aliye juu ya yote, na aliyeko daima. Yeye hana mwisho na ni zaidi ya ufahamu wa kibinadamu, hata hivyo anafahamika kupitia kujifunua kwake Binafsi. Milele zote yu astahili kuabudiwa, kusujudiwa, na kutumikiwa na viumbe wote. Ni mwenye haki na mtakatifu, mwingi wa rehema, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, na mwingi wa uthabiti wa upendo na uaminifu.

Tabia na uwezo vilivyodhihirishwa ndani ya Mwana na ndani ya Roho Mtakatifu pia ni ufunuo wa Baba. Mungu Mwana wa milele alifanyika mwili katika Yesu Kristo. Kupitia kwake vitu vyote viliumbwa, tabia ya Mungu imefunuliwa, wokovu wa mwanadamu unakamilishwa na ulimwegu unahukumiwa.

Milele zote Mungu kweli, alifanyika Mwanadamu kweli, Yesu aliye Kristo. Alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kuzaliwa na bikira Mariamu. Akaishi na kupitia uzoefu wa majaribu kama mwanadamu, lakini kwa ukamilifu alionyesha kwa mfano haki na upendo wa Mungu.

Kwa miujiza yake alidhihirisha uwezo wa Mungu na alithibitishwa kama Masihi aliyeahidiwa. Aliteseka na kufa kwa hiari msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na kama mbadala wetu, alifufuliwa kutoka katika wafu, na akapaa kuhudumu katika hekalu la mbinguni kwa niaba yetu.

Atakuja tena katika utukufu kwa ajili ya ukombozi wa mwisho wa watu wake na urejeshwaji wa vitu vyote. Roho Mtakatifu:. Mungu Roho wa Milele alikuwa mtendaji pamoja na Baba na Mwana katika Uumbaji, kufanyika mwili, na katika ukombozi. Aliwavuvia waandishi wa Maandiko Matakatifu. Aliyajaza maisha ya Kristo na uwezo. Huwavuta na kuwasadikisha wanadamu; na wale wanaoitikia huwafanya upya na kuwabadilisha wawe na sura ya Mungu. Akitumwa na Baba na Mwana ili kuwa siku zote na watoto wake, hutoa karama za kiroho kwa kanisa, huliwezesha kumshuhudia Kristo, na kwa kupatana na Maandiko huliongoza kwenye ukweli wote.

Mungu ni Muumba wa vitu vyote, na amefunua katika Maandiko uhalisi wa tukio la shughuli zake za uumbaji. Na hivyo akaanzisha Sabato kama kumbukumbu ya milele ya kukamilika kwa kazi yake ya uumbaji. Mwanaume na mwanamke wa kwanza walifanywa kwa mfano wa Mungu kama upeo wa kazi yake ya uumbaji, wakapewa utawala juu ya ulimwengu, na wakaagizwa kuwajibika na utunzaji wake.

Asili ya Mwanadamu:. Mwanaume na mwanamke waliumbwa kwa mfano wa Mungu kila mmoja akiwa na nafsi yake, uwezo wake, na uhuru wake wa kufikiri na kutenda. Ingawa waliumbwa viumbe huru, kila mmoja ni muunganiko usiogawanyika wa mwili, akili, na roho, akimtegemea Mungu kwa uhai na pumzi na mengine yote.

Wakati wazazi wetu wa kwanza walipomwasi Mungu, walikana utegemezi wao kwa Mungu na wakaanguka kutoka hadhi yao ya juu iliyokuwa chini tu ya Mungu. Sura ya Mungu iliyokuwa ndani yao ikaharibiwa na wakawa chini ya mauti. Wazao wao hushiriki asili hii ya anguko na matokeo yake.

Wanazaliwa wakiwa na udhaifu na mivuto ya kuelekea kwenye uovu. Lakini Mungu katika Kristo aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake, na kwa njia ya Roho wake hurejesha ndani ya wanadamu watubuo sura ya Muumba wao. Wakiwa wameumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, wanaitwa kumpenda na kupendana wao kwa wao, na kutunza mazingira yao.Jennifer and Matthew, United States Iceland Complete, August 2016 We had an amazing experience.

Cassie and Cheyanne, United States Iceland Full Circle, August 2016 This is the second trip we have booked with Nordic Visitor and it was a very pleasant experience (we traveled to Norway in 2013).

Tanya, United States Highlights of Scotland, August 2016 Tour director Brian Collie was amazing. Patricia, United Kingdom Complete Iceland, July 2016 The accommodations were all very clean and the beds in all of them were very comfortable. Herman and Cheryl, United States Iceland Full Circle, July 2016 This was the first time I have used a travel company to plan and book our vacation. Nancy and Mark, United States Hidden Gems of Iceland, July 2016 A year ago, we had used Nordic to book a trip to Iceland.

Naomi, United States Scenic Fjords of Norway, July 2016 From the start, we upgraded from comfort to quality accommodations and were extremely satisfied with all our hotels, their wonderful breakfasts and their friendly service providers.

I liked your flexibility in making modifications to existing tours, your willingness to reserve a car and your knowledge of local train and bus schedules. Amanda, United States The Natural Wonders of Iceland, July 2016 Our tour guides we awesome. The lady that did our city tour was well informed and kept the kids entertained. After that tour, I was looking for street art whenever we walked somewhere. Our tour guide that we had for the golden city tour was well versed and loved her job. Throughout the whole experience, I never had a bad customer service experience and welcomed by all.

We were a bit bummed that it snowed the second day, but that only last a little bit. Since moving to the UK the kids haven't seen snow, so it was fun to have a snowball fight. Thanks for everything, the trip was grand.

Renee, United States The Natural Wonders of Iceland, July 2016 Anita was great. She set up our itinerary and had things lined up and answered all my questions promptly and efficiently. Tour guide was awesome. I cannot praise her highly enough.

She was highly professional, and still warm, personable, friendly, incredibly knowledgeable and handled a diverse group beautifully. The greenhouse was fascinating. And, I thought the addition of a few hours at a local farmer's home was the icing on the cake.The EIA's forecasts all depend on 1) what happens with U. The predictions given here are for the EIA's most likely scenario. It based its prediction on skyrocketing demand from China and other emerging markets.

Je ni nini huunda ndoa kulingana na Biblia?

It seems unlikely now that shale oil has become available. That didn't stop the EU from being the world's third-largest oil consumer. As long as people have time to adjust, they will find ways to live with higher oil prices.

Judy cyberpunk 2077 romance female

Furthermore, 2020 is only three years away. Look how volatile prices have been in the last 10 years.

Deficiencies definition world history

It plummeted to a 13-year low in January, then doubled to current levels. OPEC is counting on it. The OECD admits that high oil prices slow economic growth and lower demand for oil itself. High oil prices can result in "demand destruction.

Demand destruction occurred after the 1979 oil shock. Oil prices steadily deteriorated for about six years. They finally collapsed when demand declined and supply caught up.

mafundisho ya ndoa katika biblia

Oil speculators could spike the price higher if they panic about future supply shortages. That's what happened to gas prices in 2008.

Pisada hacia atras fifa 21

Traders were afraid that China's demand for oil would overtake supply. These fears were grossly unfounded, as the world soon plunged into recession and demand for oil dropped. Keep in mind that any perceived shortages can cause traders to panic and prices to spike.

Perceived shortages could be caused by hurricanes, the threat of war in oil-exporting areas or refinery shutdowns. But prices tend to moderate in the long term. That's because supply is just one of the three factors affecting oil prices. Beat the bookmakers with our free football betting tips and predictions posted every day by our professional tipsters. Genoa v Atalanta Lazio v Torino Nimes v Clermont Foot Espanyol v Girona Piacenza v Robur Siena Guimaraes v Feirense Maritimo v Braga FK Tosno v Lokomotiv Moscow FC Akhmat Grozny v Zenit St Petersburg Reading v Cardiff.

Southampton v Arsenal Liverpool v Everton Man Utd v Man City Wofoo Tai Po FC v Yuen Long HK Rangers FC v Kitchee Lee Man FC v Southern District Melbourne City v Central Coast Mariners Chievo v Roma Napoli v Fiorentina Spal v Verona. Melbourne Victory v Adelaide United Bordeaux v Strasbourg Auxerre v Chateauroux Paris FC v Lens Brest v Bourg-Peronnas Lorient v Sochaux Niort v Reims US Orleans 45 v Ajaccio GFCA Tours v Nancy Valenciennes v US Quevilly.

MAFUNDISHO MAKUU

Grenoble v Chambly Thelle FC Slavia Prague v FC Astana Villarreal v Maccabi Tel Aviv Young Boys v Skenderbeu Dynamo Kiev v Partizan Belgrade Istanbul Basaksehir v Braga TSG Hoffenheim v Ludogorets Razgrad HNK Rijeka v AC Milan FK Austria Vienna v AEK Athens Apollon Limassol v Everton. We advise you to respect the laws on gambling in your country. Armen Markarov May I see history vip tips.

Refrigerator freezers on sale near me

May I see history vip tips. We have been making consistent profit from betting football for years and are now offering people like yourself the chance to share in our winnings. Sports bettingWith our background in statistical analysis and expert betting knowledge, in National Football League Playoffs ( NFL )NBA and International Soccer we deliver impressive profits while maintaining a high strike rate. Our extensive analysis gives us the edge in football betting tips and allow our customers to make thousands long term.

MASOMO MAFUPI YA KUTIA MOYO

You can join us today in our vip betting tips application for freeWhat you will benefit when you install our application. Udelyayut proshliy progravshiy prognozi. Very good and helpfull. This app allows you to get the knowledge of our team that has over 16 years of experience in beating the bookmakers.